نتایج:

شیوا میرزامحمدی،فاطمه رضایی و سارا نورالهی توانستند حریفان

خود را در دور اول شکست دهند

فاطمه الوندکار نماینده-65 کیلو در دور اول نتیجه را به حریف روس

واگذار کرد.

الهه محمدی در دور سوم با قبول شکست در مقابل حریفی از آفریقای

جنوبی به مدال برنز این دوره از مسابقات دست یافت.

قهرمانی ارزشمند تیم جمهوری اسلامی ایران را در مسابقات 2016

جهانی ژاپن به خانواده کاراته کاها تبریک عرض مینماییم.

منبع : کیوکوشین ماتسوشیما - شیهان محمودیان |نتایج مسابقه جهانی
برچسب ها :